על קינגסטון

רבים שואלים אותי על שיטת קינגסטון. כדי לתת יותר מידע אני נותנת כאן חומר מתוך האתר של אניבאר. ואגב, אין שום קשר מסחרי או כלכלי ביני לבין אניבאר. אני רק מכירה אותה מאז היתה המנהלת של קומונת קינגסטון ב”תפוז”. היא היתה מנהלת קומונה מקסימה וידענית: .אני אניבאר גילמור פיק.הדרך הזו …