טיפול קצר או ארוך?

טיפול פסיכולוגי ארוך-טווח מול טיפול פסיכולוגי קצר-טווח ״לאיזה טיפול אני זקוק?״ שואל את עצמו האדם הפונה לטיפול פסיכולוגי, ״לטיפול של ארבע פגישות? של חצי שנה? של שנתיים?״ אנסה להבהיר כאן מה ההבדל בין הטיפול הפסיכולוגי קצר-הטווח לבין הטיפול הפסיכולוגי ארוך-הטווח. טיפול פסיכולוגי קצר-טווח הוא טיפול הנמשך בין פגישה אחת לשלושים …