מה מציק לך

מה מציק לך? ספר לי למה באתם לכאן אלי היום? איך במשפחה ובבית-הספר? אתה רוצה להתלונן על משהו בפני? אלו שאלות, שאני שואלת ילדים שמגיעים אלי בפעם הראשונה לטיפול הפסיכולוגי. אני אוהבת לדבר ישירות, ולא ללכת עם הילדים סחור-סחור, אני אוהבת לדבר עם הילדים ישירות על הבעיות שלהם ועל מה …