אסרטיביות של הורים

אסרטיביות של הורים מול ילדיהם המתבגרים האם אנחנו מסוגלים לפתוח את הפה שלנו מול המתבגרים שלנו? האם אנחנו מסוגלים לשכנע אותם בצדקתנו? ואיני מתכוונת בביטוי "לפתוח את הפה" להתפרצות חסרת-שליטה או קריאת שמות  (כמו "דפוק" , "נצלנית" וכו'). אני מתכוונת לאסרטיביות אמיתית. אני מתכוונת לאסרטיביות ,שתאפשר להורים להסביר את עצמם …